Giấy vệ sinh CAT Premium 10 cuộn/ túi, 3 lớp, có lõi, 400m